top of page

Blir videokonferanse noensinne bedre?


Det er spådd en jevn og stor øking i antall videokonferanser globalt de neste årene. En hel del av denne økningen kommer sannsynligvis til å være ved hjelp av «nye» skybaserte videokonferanse plattformer slik som Zoom, BlueJeans og Appear.in. Jeg ønsker denne veksten velkommen, fordi sannsynligvis erstatter en del av disse samtalene og konferansene lite miljøvennlige reiser med bil eller fly mellom land og byer. Jeg tror og at jo mer folk møtes «ansikt til ansikt» på videokonferanse, jo mer får vi gjort, jo bedre samarbeider vi og jo mer kreative blir vi. For det i samarbeid og dialog med dine kollegaer du oppnår de beste løsningene!

Videokonferanse må være enkelt, stabilt og trygt å bruke. Vi i AV bransjen feiler hvis vi leverer løsninger som ikke kan snakke på tvers av plattformer og som folk vegrer seg for å bruke, enten fordi det er vanskelig å koble seg til eller at kvaliteten er for dårlig.

Vi er nå inne i en eksplosjon i bruk av Skype for business til videokonferanse i møterom. Noen ganger er dette løst med en egen klient som kjører Skype i rommet, andre ganger med BYOD – ta med din egen dings – vanligvis PC-en din. Dette er veldig praktisk fordi du kjenner din egen PC, du har din egne adressebok og samtalehistorikk. Ulempen er at det kan være ganske trøblete å koble deg til. Du kan oppleve å måtte velge kamera-, høyttaler- og mikrofoninnstillinger. Dessverre så er også mange av disse løsningene foreløpig litt ustabile. Brukeropplevelsen er mye bedre på rom som har egen Skype klient og disse oppleves langt mer stabile. Ulempen med disse kan være til tider dårlig lyd eller utfall av bilde, og lite fleksibilitet i skjermoppsett og datadeling.

Jeg tror vi fortsatt kommer til å se en fortsatt sterk økning i Skype (og etter hvert Teams) til møterom de neste årene, men på sikt tror jeg brukerne vil ønske bedre funksjonalitet og høyere stabilitet – og da er mange andre bedre løsninger i markedet. En dedikert og uavhengig videokonferanseplattform har den fordelen at den er «video først». Med det mener jeg at det selskapet som leverer løsningen kun jobber med videokonferanse og ikke leverer videokonferanse som en del av mye annet. En god videokonferanseplattform har og den store fordelen at den kan koble sammen mennesker på andre plattformer – for eksempel Skype.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
No tags yet.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page