top of page

Bør jeg ha en eller to skjermer i møterommet mitt?

Etter hvert som prisene på store LCD skjermer faller blir spørsmålet: hva er best – to mindre skjermer ved siden av hverandre eller en stor i midten?

Møtebordet

Det første vi må tenke litt på er møtebordet. De finnes i mange former, men mest vanlig er det nok med et bord som er like bredt over hele lengde. Denne formen gir en del utfordringer i forhold til et såkalt V-bord. Ikke overraskende kalt det på grunn av formen sin som minner om en V sett ovenfra i rommet. Da er den bredeste enden mot skjermflaten. Vi må også tenke på er hvor mange mennesker som skal kunne sitte i rommet i samtidig og hvor stort bildet da blir for den som sitter fremst i rommet og den som sitter bakerst i rommet.

Hvorfor er form og størrelse på bordet så viktig? Jo simpelthen fordi dette påvirker i stor grad hvor godt de som er i rommet kan se skjermen eller skjermene. Hvis man har et langt rektangulært bord med plass til mange mennesker så er det stor sjans for at de som sitter bakerst i rommet sliter med å se godt; både på grunn av avstanden til bildet, men ikke minst på grunn av at andre mennesker blokkerer sikten for de bak. Dette kan de fleste nok kjenne seg igjen i – konstant prøve å se over eller forbi en lang rekke med hoder.

Vi bør og tenke på hvor nærme veggen med skjermflaten møtebordet skal stå. Noen ganger helt inntil, andre ganger langt ifra, men som oftest er de mellom 50 og 150 cm fra veggen. Husk at det må være en passasje på 90cm om en rullestol skal kunne passere mellom vegg og bord.

Nå er det veldig vanlig med lange rektangulære bord med plass til mange mennesker – rett og slett fordi man har behov for et slikt møterom – så hva gjør man? Vår anbefaling får du lenger nede.

Hva brukes rommet til?

Dernest bør vi vite noe om bruken av rommet – spesifikt hvilket innhold skal presenteres på skjermflaten og hvilket arbeid skal utføres. Er det samhandling på flere detaljerte Excel ark eller er det mest presentasjoner med PowerPoint? Brukes rommet til videokonferanse eller er det salgsmøter? Det er fornuftig å optimalisere skjermflaten til bruken hvis det er mulig.

Hvorfor er det nødvendig å vite noe om bruken? Jo fordi det kan være nødvendig med to eller flere skjermbilder samtidig – eller det kan være helt unødvendig med mer enn ett. Det kan være viktig å se den andre motparten på en egen skjerm i videokonferanser, mens datadeling skjer på en annen.

Vi ser ofte at det monters to skjermer i et møterom uten at det er nødvendig, og noen ganger bare en skjerm der det er et opplagt behov for to.

Avstand

Hvor langt fra skjermen en kan sitte er veldig viktig for valget av skjerm. Her er det to forhold som spiller inn, nemlig størrelsen på det som vises og avstanden til skjermflaten for den som ser på den.

Skjermen må og hverken oppfattes som for stor for de som er foran, og heller ikke for liten for de bak. Dette er opplagt mye vanskeligere å få til i et langt møterom med mange deltakere, og vi ser at ofte passer disse rommene best til presentasjoner og ikke arbeid med detaljer.

Når velger jeg to skjermer?

To skjermer er nødvendig når en har bruk for å jobbe med to forskjellige flater samtidig, for eksempel i videokonferanse, eller om man jobber med forskjellig dokumenter og sammenligner disse eller om man for eksempel sammenstiller et salgsdokument sammen.

Ulempen med to skjermer er at de som sitter bakover i rommet ikke ser godt fordi utsikten sperres av de foran, så det er en klar anbefaling at man går for et V-bord om man har muligheten for det i slike rom.

Vi ser at to skjermer oftest er best i litt mindre arbeidsrom for opp til omtrent 6 personer. Det er og sjeldent at en får større skjermer enn ca. 65 tommer ved siden av hverandre, simpelthen på grunn av størrelsesbegrensninger – som igjen gjør at de som sitter langt fra sliter med å se det som vises.

Møterom med 2 skjermer

Når velger jeg kun en skjerm?

En skjerm er ofte et godt valg i møterom både fordi en får et sentrert bilde som gjør at de fleste vil se godt, men og at man kan bruke en større skjerm slik at folks ser bedre, presentasjoner blir mer slagkraftige og man kan ha mer innhold i et dokument oppe ved å zoome ut i dokumentet.

En stor sentrert skjerm er det beste valget når du har et langt rektangulært bord med plass til mange personer. To skjermer i en slik løsning er nesten ubrukelig, med mindre det kun er 3-4 personer i rommet.

En enkelt skjerm kan faktisk også brukes til samhandling på flere dokumenter. Ved å velge en skjerm med flere inngangen eller en videoprosessor kan en dele opp bildet i fire like store deler og vise et dokument i hver av disse delene. En 98 tommers skjerm vil kunne vise fire bilder på ca. 50 tommer hver – en skikkelig god arbeidsflate!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
No tags yet.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page